INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na odbudowę dróg - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.09.2019

Wsparcie na odbudowę dróg

Rządowe promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyła samorządowcom wojewoda Agata Wojtyszek.

Wsparcie – łącznie 1 360 000 złotych – trafi do trzech świętokrzyskich samorządów. Pieniądze są przeznaczone na wykonanie sześciu zadań. Wyremontowane zostaną drogi uszkodzone w wyniku powodzi i nawalnych deszczy w maju i czerwcu tego roku. Na trzy zadania środki otrzymał powiat opatowski, dwa zadania zostaną zrealizowane przez gminę Wiślica, a jedno – przez gminę Skalbmierz.

Dotychczas województwo świętokrzyskie otrzymało środki w łącznej kwocie ponad 100 milionów 300 tysięcy złotych. Pozwala to na wykonanie 348 zadań i odbudowę ok. 270 km dróg gminnych i powiatowych, remont mostów oraz przebudowę wąwozów lessowych przed erozją.