INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wielki Quiz Historyczny w Suchedniowie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.09.2019

Wielki Quiz Historyczny w Suchedniowie

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyły się kolejne eliminacje w ramach Wielkiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”.

Organizatorem quizu jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Ideą konkursu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków przy wykorzystaniu współczesnych zdobyczy technologicznych.

Uczestników quizu powitała Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Anna Paluch. Podczas zmagań konkursowych uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące wydarzeń i osób, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Druga część quizu dotyczyła wydarzeń związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Tym wydarzeniom poświęcona była również wystawa pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” z okazji rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali certyfikat uczestnictwa. Zespoły, które zdobyły największą ilość punktów otrzymały nagrody rzeczowe, które wręczyła Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Laureaci poszczególnych quizów spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje na temat quizu można uzyskać na stronie www.kielce.uw.gov.pl oraz www.quiz.videoevent.pl.