Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Wielki Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej” w Kazimierzy Wielkiej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
26.09.2019

Wielki Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej” w Kazimierzy Wielkiej

W Kazimierskim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne eliminacje powiatowe Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”.

Zespoły biorące udział w rozgrywkach odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i jej drogi do niepodległości. Druga część quizu dotyczyła członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zespoły, które zdobyły największą ilość punktów otrzymały nagrody rzeczowe, które wręczył Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski.

Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Podczas wydarzenia prezentowana była także wystawa pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” przedstawiająca zmiany, jakie zaszły w Polsce w okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Kolejne eliminacje odbędą się 27 września, a wezmą w nich udział uczniowie z terenu powiatu buskiego.

Laureaci eliminacji powiatowych spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje na temat quizu można uzyskać na stronie www.kielce.uw.gov.pl oraz www.quiz.videoevent.pl.