Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Spotkanie w Gierlachowie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.09.2019

Spotkanie w Gierlachowie

Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gierlachowie Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wzięła udział w spotkaniu sołeckim.

Uczestniczyli w nim także m.in. Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek, Sołtys Gierlachowa Bernadetta Motyka oraz Radny Powiatu Sandomierskiego Waldemar Maruszczak.

Wojewoda zapoznała się z najważniejszymi problemami i potrzebami sołectwa Gierlachów.

Zachęciła również do korzystania z realizowanych obecnie programów rządowych takich jak: Maluch+, Senior+ oraz ubiegania się o dotacje m.in. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej, Funduszu Dróg Samorządowych czy środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych szczególnie w obszarze remontu nawierzchni dróg gminnych.

Podkreśliła także znaczenie tych programów dla poprawienia warunków życia społeczności lokalnych.