Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Sprawdzili swoją wiedzę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.09.2019

Sprawdzili swoją wiedzę

Powiatowe eliminacje Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Nagrody wręczyła zwycięzcom wojewoda Agata Wojtyszek.

Zespoły biorące udział w rozgrywkach odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i jej drogi do niepodległości. Druga część quizu dotyczyła członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia, zorganizowanego przez wojewodę i skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych naszego regionu, jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „15 lat Polski w Unii Europejskiej” ukazująca pozytywne zmiany, które dzięki przynależności Polski do UE zaszły w naszym kraju.

Quizy odbywają się we wszystkich powiatach województwa. Laureaci eliminacji spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje na temat quizu na stronie https://www.quiz.videoevent.pl/zapisy.