Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Inwestycje kolejowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.09.2019

Inwestycje kolejowe

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z Prezes Zarządu PKP S.A. Małgorzatą Zielińską.

Przedmiotem spotkania był stan zaawansowania trwających już prac oraz planowane inwestycje kolejowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Jako szczególnie ważne podkreślono inwestycję dotyczącą przebudowy budynku dworca PKP w Kielcach.

Prezes Zarządu PKP S.A. poinformowała, iż obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dworca kolejowego. Trwają także prace związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz powstają koncepcje projektowe. Kolejne etapy postępowania to ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.

Oddanie dworca do użytku podróżnych planowane jest na 2022 rok. Prezes Zarządu PKP S.A.  dodała, iż trwają rozmowy z władzami miasta Kielce w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego budowy parkingu nad układem torowym oraz powiązania budynku dworca z płytą parkingu.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek poinformowała, iż w dniu 26.09.2019 roku. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji na przebudowę budynku dworca oraz budowę dworca tymczasowego.

Prezes PKP S.A. rozmawiała także z prezydentem Kielc. W spotkaniu w kieleckim ratuszu wzięła udział wojewoda.

  • Fot. UM Kielce Fot. UM Kielce