Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Opatów Grał dla Niepodległej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.10.2019

Opatów Grał dla Niepodległej

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje w ramach Wielkiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”.

Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi wydarzeń i osób, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Druga seria pytań była sprawdzeniem wiedzy na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym roku przypada bowiem 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ideą quizu, którego organizatorem jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości orz rozwijanie postaw patriotycznych
i obywatelskich.

Uczestnicy quizu otrzymali certyfikat potwierdzający udział w konkursie. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w wielkim finale, który odbędzie się 9 października 2019 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.