Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Inwestycje z rządowym wsparciem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.10.2019

Inwestycje z rządowym wsparciem

W Papierni w gminie Raków otwarto wyremontowany most na rzece Czarna. W spotkaniu wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Remont mostu oraz przebudowa odcinka drogi gminnej w Papierni to inwestycje zrealizowane przy rządowym wsparciu w ramach rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie tych dwóch zadań wyniosło łącznie ponad 580 tysięcy złotych.