Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Ze smutkiem żegnamy Kornela Morawieckiego - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.10.2019

Ze smutkiem żegnamy Kornela Morawieckiego

Ze smutkiem żegnamy
KORNELA MORAWIECKIEGO
wielkiego patriotę,
wybitnego działacza niepodległościowego.

Cześć Jego pamięci!

Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Bartłomiej Dorywalski
Wicewojewoda Świętokrzyski