OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Klimatyczny konkurs - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.10.2019

Klimatyczny konkurs

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „Przesłanie klimatyczne” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Głównym celem konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z naszego województwa, był wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi w zakresie zachodzących zmian klimatycznych. Konkursowym zadaniem było zaś przygotowanie „przesłania klimatycznego” zawierającego punkt widzenia uczniów na zachodzące zmiany klimatyczne oraz postulaty, proponowane działania naprawcze oraz oczekiwane działania władz w zakresie poprawy stanu środowiska.

Laureatami konkursu zostali: Szkoła Podstawowa w Rykoszynie, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Brodach, Szkoła Podstawowa w Bałtowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie, Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie i Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa w Niegosławicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej. Nagrody finansowe przeznaczone są na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji ekologicznej stanowiących wyposażanie pracowni w szkole oraz na dofinansowanie wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej.

Podczas spotkania wręczono także promesy w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji” ujętych w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych” oraz nagrody dla gmin i instytucji, które w ciągu ostatniego roku wykazały wyjątkowe zaangażowanie w walce o ochronę środowiska.

 

  • Fot. WFOŚiGW Kielce Fot. WFOŚiGW Kielce
  • Fot. WFOŚiGW Kielce Fot. WFOŚiGW Kielce
  • Fot. WFOŚiGW Kielce Fot. WFOŚiGW Kielce