Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Nabór wniosków ogłoszony - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.10.2019

Nabór wniosków ogłoszony

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW informuje o naborze wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932