Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Rok akademicki z seniorami rozpoczęty - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.10.2019

Rok akademicki z seniorami rozpoczęty

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach.

Podczas wystąpienia wojewoda pogratulowała słuchaczom, życząc jednocześnie wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Warto podkreślić, że do starachowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy ponad 200 osób.