Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Nowy konsultant - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.10.2019

Nowy konsultant

Akt powołania dla nowego konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Konsultantem na okres pięciu lat w dziedzinie chirurgii onkologicznej został mianowany dr n. med. Jarosław Matykiewicz. Konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.