Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Urodzinowe spotkanie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.10.2019

Urodzinowe spotkanie

Jubileusz 5. rocznicy działalności obchodził Klub Seniora przy ulicy Naruszewicza. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

To szczególne miejsce na mapie Kielc, gdzie seniorzy mogą korzystać z różnorakich zajęć i aktywności. Mają także możliwość integracji z młodzieżą, ponieważ w budynku mieści się również Wolna Strefa przeznaczona dla młodzieży.

Przynależność do klubu seniora stwarza uczestnikom możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, które kiedyś być może pozostawały w sferze marzeń.