Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pomoc suszowa - wnioski do 15 listopada - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.10.2019

Pomoc suszowa - wnioski do 15 listopada

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez rolników, którzy w tym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór 3 października i do 18 października na konta rolników przelała w ramach pomocy suszowej około 395 mln zł. Do 18 października do biur powiatowych Agencji trafiło blisko 155 tys. wniosków.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 procent danej uprawy.

Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-termin-skladania-wnioskow-przedluzony-do-15-listopada.html