OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Kolejne linie autobusowe uruchomione - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.10.2019

Kolejne linie autobusowe uruchomione

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy, dzięki którym powstaną nowe linie autobusowe.

Umowy podpisały powiaty oraz gminy, które wzięły udział w II naborze uzupełniającym ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku II naboru umowy zostały podpisane z 5 organizatorami, którzy planują uruchomić 8 linii. Są to powiaty: ostrowiecki, i opatowski. Ponadto do programu przystąpiły gminy: Solec-Zdrój,  Brody oraz Piekoszów.

Uruchomione zostaną nowe linie autobusowe o łącznej długości 247,20 km w tym: Gmina Brody 8,8 km, Gmina Solec-Zdrój 34,5 km, Gmina Piekoszów 28 km, Powiat Opatowski 130,3 km, Powiat Ostrowiecki 45,6 km. Wnioskowana dopłata z budżetu państwa wynosi 27 069,16zł. Natomiast planowana wielkość pracy eksploatacyjnej 27 069,16 wozokilometrów.    

W wyniku poprzedniego naboru z Funduszu Autobusowego 13 organizatorów uruchomiło w sumie 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261,37 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423,96 zł, a wielkość pracy eksploatacyjnej  238 174,44 wozokilometrów.  
Zarówno w I jak i II naborze wzięły udział: Gmina Brody, Powiat Ostrowiecki oraz Powiat Opatowski.