Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Bezpieczne świętokrzyskie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.10.2019

Bezpieczne świętokrzyskie

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Tematem posiedzenia była ocena przygotowania służb, inspekcji, straży i innych instytucji wsparcia do zapewnienia bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim w okresie zimy 2019/2020.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania to między innymi zapewnienie bezpieczeństwa ludności w warunkach zimowych. Ważnym elementem posiedzenia była tematyka czystości powietrza w okresie zimy. W tej sprawie głos zabrał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Sprawę organizacji ferii zimowych omówił Świętokrzyski Kurator Oświaty. Posiedzenie dotyczyło również kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa drogowego województwie.

Podczas podsumowania narady Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przedstawiła wypracowane wnioski do realizacji poszczególnych zadań.