OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie na linie komunikacyjne - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.11.2019

Wsparcie na linie komunikacyjne

O naborze wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek. Dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 55 620 352 zł.

Dokumenty można składać od 13 do 29 listopada. Po rozpatrzeniu wniosków, od 23 grudnia organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli możliwość zawierania umów z operatorami, co pozwoli na uruchomienie przewozów już od stycznia 2020 roku.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowi odpowiedź rządu na zjawisko pogłębiającego się wykluczenia komunikacyjnego dotykającego w szczególności tereny poza dużymi miastami.  Organizatorzy publicznego transportu mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych.

W 2019 r., w wyniku naboru z sierpnia, 13 organizatorów uruchomiło 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261,37 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423,96 zł.  W II naborze (uzupełniającym) udział wzięło 6 organizatorów, którzy planują uruchomić 10 linii o łącznej długości 466,9 km. Wnioskowana dopłata z budżetu państwa wynosi 30 835,76 zł.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz/16205,Ogloszenie-nabor-na-2020-rok-FA.html