Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Listopadowe Pieśniobranie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.11.2019

Listopadowe Pieśniobranie

Wspólne śpiewanie z mieszkańcami województwa odbyło się na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Wybór pieśni i piosenek, które wykonano podczas koncertu to bardzo szeroki wachlarz repertuaru, który przypomniał o przypadających w tym roku rocznicach.  Są to między innymi 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki, 80. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej czy 75. Rocznica Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali śpiewniki, które zachęcały do wspólnego śpiewania utworów. Podczas Pieśniobrania na scenie pojawili się artyści, którzy wykonali utwory w bardzo ciekawych aranżacjach, co pozwoliło zróżnicować i uprzyjemnić wieczór wszystkim zebranym na Wzgórzu Zamkowym.

Wspólna zabawa ze śpiewem okazała się dobrym sposobem na celebrowanie naszej niepodległości i pielęgnowanie patriotyzmu.