Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Miliony na domy i kluby dla seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.12.2019

Miliony na domy i kluby dla seniorów

Ponad 4 miliony złotych wsparcia trafiło w tym roku do regionu świętokrzyskiego w ramach programu „Senior+”. O dotychczasowej realizacji rządowej inicjatywy poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Program „Senior+” na lata 2015-2020 skupia się na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej czy opiekuńczej. Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o środki finansowe na jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie placówki lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Całkowita kwota, jaką rozdysponowano w 2019 roku w celu dotowania wszystkich ośrodków wsparcia „Senior+” funkcjonujących w regionie wyniosła 4 328 767,77 zł. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 29 placówek „Senior+” z miejscami dla 672 osób  - jest to 10 domów i 19 klubów. Na etapie tworzenia znajduje się 15 placówek dla 318 osób (2 domy i 13 klubów). Do końca tego roku powinny więc działać u nas 44 domy i kluby „Senior+”, które zapewnią 990 miejsc.- Program skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, które po wielu latach zawodowej pracy mają teraz prawo godziwie wypoczywać i realizować się w różnych formach aktywności. To potężne rządowe wsparcie. W tym roku dofinansowanie otrzymały 44 świętokrzyskie samorządy  – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak podkreśla Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, w roku 2015, gdy program został uruchomiony, zainteresowanie samorządów województwa świętokrzyskiego było niewielkie. Utworzono wówczas jedynie 4 dzienne domy Senior+, w 2016 powstał tylko jeden nowy dom. Dzięki wzmożonej aktywności szkoleniowej i informacyjnej ze strony służb Wojewody Świętokrzyskiego, w kolejnych latach znacznie wzrosła aktywność samorządów w zakresie przystępowania do programu. W 2017 r. program realizowało już 13 samorządów, natomiast w 2018 r. było ich 29. W latach 2015-2019 wsparcie na program „Senior+” (wcześniej „Senior-Wigor”) w naszym województwie wyniosło łącznie ponad 9 milionów 750 tysięcy złotych.

Obecnie trwa konkurs ofert na realizację programu „Senior+” w roku 2020. Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 r. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku. W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty jednoroczne, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.