Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Komisje zakończyły prace - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.12.2019

Komisje zakończyły prace

Do 29 listopada rolnicy poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Jak informuje pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych, po podsumowaniu prac komisji i zakończeniu prac służb wojewody potwierdzających protokoły strat, wpłynęło i zostało potwierdzonych 6129 protokołów, korekt protokołów, jak i protokołów łączonych.

Na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne: przymrozki wiosenne zgłosiło 15 gmin, huragan zgłosiło 10 gmin, grad - 37 gmin, deszcz nawalny - 42 gminy, powódź - 14 gmin, susze - 63 gminy. W regionie poszkodowanych zostało 15 912 gospodarstw, powierzchnia upraw dotkniętych klęską to 87 534,04 ha, zaś szacunkowa wartość strat wynosi 277 329 639 zł. Największe straty zanotowano w powiecie sandomierskim, buskim, pińczowski oraz kazimierskim.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 procent danej uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.