OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90 - Burze z gradem Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Maluch plus - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.12.2019

Maluch plus

W ramach naboru uzupełniającego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – moduł 4.

Nowa edycja programu została ogłoszona 6 grudnia 2019 roku i stanowi uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października br. W ramach konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także uczelnie i współpracujące z nimi podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2020 roku instytucje opieki nad małymi dziećmi.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020r.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewodzkim w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju lub na koncelarii ogólnej ( decyduje data wpływu do ŚUW).

Program, wraz z załącznikami, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina w zakładce „Maluch+”.