Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Kolejne miliony na świętokrzyskie drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
20.12.2019

Kolejne miliony na świętokrzyskie drogi

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy na realizację 63 zadań powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisane dziś umowy są wynikiem naboru uzupełniającego, który miał miejsce w październiku i listopadzie 2019 roku. W ramach tego naboru dofinansowanie otrzyma 17 powiatów oraz 46 gmin województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 42 mln złotych. Wszystkie zadania otrzymały maksymalne dofinansowanie w wysokości 80%. Liderem w pozyskaniu środków jest powiat kielecki, który zawarł porozumienia z gminami ościennymi i otrzymał wsparcie na realizację 11 zadań w kwocie ponad 10 mln złotych.

Fundusz Dróg Samorządowych został wprowadzony w 2019 roku jako wsparcie dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Pozyskane w ramach funduszu środki mogą być przeznaczone  na remont, przebudowę oraz budowę dróg lokalnych. W 2019 roku województwo świętokrzyskie w ramach FDS otrzymało łącznie 239 mln złotych, w ramach których zrealizowane zostaną 382 zadania na 328 km dróg. Jak podkreślił wojewoda, zwracając sie do samorządowców: - Świętokrzyskie w tym programie bardzo dobrze wypada. Jako jedyni zrobiliśmy nabory uzupełniające, co świadczy o tym, że wy macie bardzo duże potrzeby. Z rozmów z państwem wiem, że ten fundusz, jako instrument sprawdza się doskonale. Dofinansowanie na poziomie 80%  jest to pokaźny zastrzyk w państwa budżetach i możliwość dopięcia tych inwestycji drogowych, które były odkładane przez wiele lat z przyczyn obiektywnych, bo nie mieliście pieniędzy.