OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90 - Burze z gradem Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Powstaną nowe linie autobusowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.12.2019

Powstaną nowe linie autobusowe

Umowy na dofinansowanie zadań w 2020 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podpisał ze świętokrzyskimi samorządowcami wicewojewoda Rafał Nowak.

Rządowa dopłata – prawie 1 milion 100 tysięcy złotych – trafi do 15 samorządów: 12 gmin i 3 powiatów, które złożyły wnioski o uruchomienie łącznie 64 linii. Celem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest dofinansowywane przywracanych lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy (czyli przed 18 lipca 2019 roku).

Dofinansowanie na linie autobusowe dostaną gminy: Bieliny, Brody, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Jędrzejów, Końskie, Łopuszno, Mirzec, Staszów, Solec-Zdrój i Samborzec oraz powiaty: opatowski, ostrowiecki i włoszczowski. Wicewojewoda podkreślił, że te 15 jednostek samorządu są pierwszymi, które podpisały umowy. Wartość środków przyznanych dla województwa świętokrzyskiego na 2020 rok to 56 milionów złotych. – Jestem przekonany, że przykład płynący z wykorzystania funduszy w tych akurat samorządach będzie zachętą dla pozostałych powiatów i gmin z naszego województwa do tego, aby aplikować o środki na przyszły rok – mówił Rafał Nowak.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, w pierwszym naborze ogłoszonym przez wojewodę w 2019 r., 13 organizatorów uruchomiło 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423 zł. W drugim naborze uzupełniającym umowy zostały podpisane z 4 organizatorami, którzy uruchomili 7 linii.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.