OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nominacje dla konsultantów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.01.2020

Nominacje dla konsultantów

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim nominacje - akty powołania wręczył nowym konsultantom wojewoda Zbigniew Koniusz.

Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwo geriatryczne została mgr Jolanta Kwiecjasz pełniąca funkcję pielęgniarki koordynującej Oddziału Geriatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Profesor dr. hab. n. med. Wojciech Rokita – Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach został konsultantem w tejże dziedzinie.

Konsultanci w dziedzinie ochrony zdrowia zostali powołani do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego. Stanowią istotny element nadzoru specjalistycznego. Celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.