OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Umowa dla bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.01.2020

Umowa dla bezpieczeństwa

Porozumienie w sprawie niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zostało zawarte przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Wojewoda Zbigniew Koniusz wyznaczył na terenie należącym do spółki miejsce przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu materiałów.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, nie maleje liczba interwencji Wojskowego Patrolu Rozminowania nr 31 z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, który operuje na terenie naszego województwa. Mamy do czynienia z koniecznością unieszkodliwiania znalezionych materiałów niebezpiecznych, najczęściej niewypałów i niewybuchów pozostałych z czasów II wojny światowej.

Porozumienie podpisali podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim prezes Mesko Tomasz Stawiński oraz komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski. Dzięki przychylności zarządu Mesko S.A., wojewoda Zbigniew Koniusz wyznaczył w Michałowie, na terenie należącym do skarżyskich zakładów miejsce, gdzie żołnierze będą mogli nieodpłatnie unieszkodliwiać materiały wybuchowe.

Dotychczas świętokrzyscy saperzy likwidowali niebezpieczne materiały na poligonie w Nowej Dębie w województwie podkarpackim, oddalonym od Kielc o blisko 140 km. To znacznie utrudniało pracę patrolu rozminowania i powodowało wzrost kosztów tego typu akcji. Sposób wyznaczenia miejsca do unieszkodliwiania groźnych dla zdrowia i życia materiałów jest przykładem dobrej współpracy między administracją rządową, wojskiem i podmiotem gospodarczym, której skutkiem jest poprawa bezpieczeństwa.