OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozmawiali o inwestycjach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.02.2020

Rozmawiali o inwestycjach

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w konferencji, której głównymi tematami było podsumowanie ubiegłorocznej działalności Zakładu Gazowniczego w Kielcach oraz realizacja przez Polską Spółkę Gazownictwa planu inwestycyjnego.

Podczas zorganizowanego w Wiślicy spotkania rozmawiano także m.in. o realizacji na terenie działania OZG Kielce strategicznych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa współfinansowanych z UE: budowy gazociągu Sandomierz - Ostrowiec Św. (wartość inwestycji wynosi 155 mln zł) oraz budowy gazociągu Lubienia - Masłów - Kielce (inwestycja o wartości 140 mln zł).

Jak informuje kielecki Zakład Gazowniczy, w roku 2019 nastąpił przyrost infrastruktury: długość sieci gazowej wzrosła o 112 km i obecnie wynosi 6 119,42 km, zaś liczba przyłączy gazowych zwiększyła się o ponad 1 700 sztuk i obecnie wynosi 76 302. Podczas spotkania podkreślono również, że doprowadzenie paliwa gazowego do nowych 7 gmin województwa (Baćkowice, Górno, Bodzentyn, Opatowiec, Osiek, Waśniów, Wiślica) zwiększyło „stopień gazyfikacji” z 60,78 % w 2018 roku do 67,65 % w 2019 roku.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.