Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Bezpiecznie i ekologicznie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.02.2020

Bezpiecznie i ekologicznie

W Jędrzejowie promowano bezpieczeństwo i ekologię w ramach Programu Edukacyjnego Bezpieczny i Ekologiczny Powiat Jędrzejowski +. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy służb mundurowych, które zaprezentowały swoje stanowiska. Podczas spotkania licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, a także uczestniczyli w konkursach z nagrodami.

Wysoka frekwencja podczas wydarzenia pokazuje potrzebę  podejmowania podobnych inicjatyw w tematyce bezpieczeństwa oraz ekologii, aby kształtować właściwe postawy i nawyki zwłaszcza wśród młodzieży.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zaś organizatorami wydarzenia byli Wiceminister Piotr Wawrzyk oraz Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.