Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Za świetne wyniki w nauce - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.02.2020

Za świetne wyniki w nauce

Dziewięcioro uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kieleckiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uzdolnionym młodym ludziom gratulował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach. Stypendium premiera może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen) lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.