Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

100 lat urzędu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.02.2020

100 lat urzędu

Stulecie działalności obchodzi kielecki Urząd Wojewódzki. Z tej okazji wojewoda Zbigniew Koniusz otworzył wystawę prezentującą początki urzędu, który oficjalnie rozpoczął pracę 19 lutego 1920 roku.

Na prezentowaną w holu „okrąglaka” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ekspozycję składają się reprodukcje dawnych fotografii i dokumentów, a także informacje dotyczące działalności urzędu w okresie międzywojennym oraz sylwetki wojewodów czasów II RP.

Urząd Wojewódzki w Kielcach zainaugurował swą działalność 19 lutego 1920 roku. Pół roku wcześniej,  w sierpniu 1919 roku, sejm uchwalił ustawę o organizacji władz administracyjnych II instancji, na mocy której zostało utworzone województwo kieleckie. Ten akt prawny określił także zadania wojewody oraz formalnie powołał urzędy wojewódzkie. Pierwszym Wojewodą Kieleckim został mianowany Stanisław Pękosławski.

Siedzibą urzędu został w 1920 roku zabytkowy dawny pałac biskupów krakowskich. Urzędowe biura umieszczono w kilku pałacowych pokojach. Z uwagi na reprezentacyjność swej siedziby, urząd był miejscem wielu wydarzeń o podniosłej randze. Wojewodowie przyjmowali tu przedstawicieli rządu, zagranicznych gości, wyższych urzędników administracji centralnej i lokalnej. Gmach pałacu biskupiego był również miejscem organizowania ważnych konferencji i posiedzeń czy oficjalnych uroczystości z okazji świąt państwowych. Pałac biskupi był siedzibą urzędu aż do początku lat 70-tych XX wieku, kiedy oddano do użytku obecny urzędowy budynek przy alei IX Wieków Kielc. W dawnym zabytkowym gmachu umieszczono zaś Muzeum Świętokrzyskie (dziś Muzeum Narodowe w Kielcach).

Wystawę poświęconą stuleciu kieleckiego urzędu można oglądać przez najbliższy miesiąc.