Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dyskusje o porcie komunikacyjnym - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.02.2020

Dyskusje o porcie komunikacyjnym

Spotkaniu poświęconemu rozpoczętym konsultacjom społecznym dotyczącym Strategicznego Studium Lokalizacyjnemu Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) przewodniczył wicewojewoda Rafał Nowak.

Projektowany dokument SSL jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju związanego z projektem CPK. Na zaproszenie wojewody w spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyli przedstawicie władz powiatu starachowickiego i skarżyskiego oraz miast: Starachowice, Suchedniów i Skarżysko-Kamienna.

Wicewojewoda Rafał Nowak podkreślił, iż kluczowym na etapie konsultacji jest mówienie jednym głosem i zgłaszanie uwag oraz wniosków, które uwzględniają wszystkie uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza z podkreśleniem zmian w proponowanym przebiegu korytarza nr 6.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali przedstawioną propozycję wykorzystania istniejącego przebiegu linii kolejowej nr 25 i 8 od Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez Starachowice, Skarżysko-Kamienna do Radomia. Koordynatorem ze strony wojewody świętokrzyskiego jest dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Andrzej Klimczak.

Wszelkie informacje, dokumenty i formularze można znaleźć na stronie https://cpk.pl/pl