Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Aktywne pokolenia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.02.2020

Aktywne pokolenia

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności zorganizowano w Kielcach. Gospodarzami integracyjnego spotkania byli wojewoda Zbigniew Koniusz i wicewojewoda Rafał Nowak, a honorowym gościem - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

W Wojewódzkim Domu Kultury zaprezentowali się zarówno seniorzy, jak i najmłodsi. Atrakcją były występy artystyczne uczestników programu „Senior+” oraz przedszkolaków z naszego regionu. W holu WDK można było obejrzeć stoiska z artystycznym rękodziełem przygotowane przez domy i kluby „Senior+” oraz zapoznać się z ofertami dla seniorów i juniorów na stoiskach świętokrzyskiej Policji, Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zabrakło także rozmów oraz wymiany wzajemnych doświadczeń. Jak zaznacza resort rodziny, „Międzypokoleniowy Dzień Aktywności to doskonała okazja do podkreślenia roli solidarności międzypokoleniowej będącej fundamentem programów i działań rządu dedykowanych osobom starszym”.

Ten dzień spędzamy w województwach, gdzie podsumowujemy działania rządu dotyczące polityki społecznej. Czyli wszystkie te programy, które wprowadziliśmy dla rodzin, dla dzieci i dla seniorów. Społeczeństwo się starzeje, stąd potrzeba wsparcia dla seniorów, ale z drugiej strony mocno potrzebujemy wsparcia rodzin, w tym przede wszystkim: aby rodziły się w Polsce kolejne dzieci – mówiła wiceminister Barbara Socha podczas kieleckiego spotkania.
–  Wizyta pani minister potwierdza to, że Świętokrzyskie seniorami stoi. Jesteśmy aktywni, bo obecność pani minister w naszym regionie to jest wyróżnienie, ponieważ nie wszędzie ministrowie rządu jeżdżą, żeby taki dzień międzypokoleniowej aktywności celebrować – podkreślił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, polityka senioralna opiera się na trzech filarach. Pierwszym są programy i działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe osób starszych. Drugi filar to programy, które pozwalają stworzyć warunki, by osoby starsze jak najdłużej cieszyły się zdrowiem i aktywnością. Tu istotne są wieloletnie programy, jak „Senior+” i ASOS, dzięki którym rozbudowywana jest oferta zajęć dla aktywnych seniorów. Trzeci filar to opieka nad tymi, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Resort rodziny pilotuje program „Opieka75+”, dzięki któremu seniorzy powyżej 75. roku życia, z małych gmin, do 60 tys. mieszkańców, mogą skorzystać z usług opiekuńczych. Bardzo ważne miejsce w pakiecie reform adresowanych do osób starszych zajmuje również ustawa o tzw. trzynastej emeryturze. „Programy i działania wzajemnie się uzupełniają, a oferta dla seniorów jest bardziej atrakcyjna i przede wszystkim bardziej kompleksowa” – podkreśla ministerstwo.