Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Maluch+" 2020 - ostateczne wyniki naborów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.03.2020

"Maluch+" 2020 - ostateczne wyniki naborów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie do funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”.

O dofinansowanie mogły ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego (moduł 2), jak i inne podmioty (moduł 4). W sumie w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” ponad 90 tys. dzieci otrzyma dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, w tym 862 dzieci niepełnosprawnych, na kwotę ponad 142 mln zł. Całkowity budżet programu na rok 2020 to 450 mln zł.

Jak podkreśla Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, wspieranie tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważne: to główny cel programu „Maluch+”. Ale ważne jest także dofinansowanie tych miejsc, które już działają i zapewniają dobrą opiekę. Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, przyznana kwota dofinansowania dla województwa świętokrzyskiego wynosi 13 753 312,63 zł.

Zostaną utworzone miejsca opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach:
- modułu 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) –  247 miejsc opieki;
- modułu 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 50 miejsc opieki;
- modułu 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 170 miejsc opieki;

Wsparcie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dotyczy:
- modułu 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 1 223 miejsc dla dzieci w tym 33 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
- modułu 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 700 miejsc dla dzieci w tym 11 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Szczegółowy wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/zadania/programy-rzadowe-i-inwe/maluch/16706,Wyniki-konkursu-Maluch-2020-modul-2-i-4.html