Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pierwsza sesja - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.03.2020

Pierwsza sesja

Gościem I sesji Rady Gminy w Bałtowie, zorganizowanej po wyborach przedterminowych, był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Podczas spotkania zaświadczenia o wyborze otrzymali nowi radni gminy, którzy zostali wybrani 23 lutego 2020 r. w wyborach przedterminowych. Poprzednia rada gminy została odwołana w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonego referendum. Wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz powołano gminne komisje.