Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Senior+" 2020 - wyniki konkursu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.03.2020

"Senior+" 2020 - wyniki konkursu

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu "Senior+" edycja 2020.

W województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzymały 33 jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- 27 na dofinasowanie bieżącego funkcjonowania placówek "Senior+", utworzonych w poprzednich latach programowania,
- 6 na utworzenie lub wyposażenie nowych placówek "Senior+".

W naszym województwie w bieżącym roku łączna kwota dofinansowania wynosi 2 256 896,91 zł, z czego 1 382 901,91 zł to dofinansowanie istniejących placówek "Senior+", natomiast środki w wysokości 873 995,00 zł zostaną przeznaczone na tworzenie nowych placówek.

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2020