Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Droga z rządowym wsparciem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.03.2020

Droga z rządowym wsparciem

W otwarciu drogi w Chęcinach, wybudowanej przy wsparciu z środków Funduszu Dróg Samorządowych, wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Zadanie „Budowa Al. Piłsudskiego (tzw. ul. Główna) wraz odwodnieniem w Chęcinach – Etap I” zostało dofinansowane z rządowych środków w wysokości prawie 1 mln 794 tys. złotych.
Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.