OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 35 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.03.2020

Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW

Od 16 marca wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Na podstawie art. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433) w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania obowiązują następujące ograniczenia:

  • zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków,
  • kontakt osobisty z pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest możliwy jedynie w ograniczonym zakresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
  • kontakt z pracownikami Urzędu odbywa się za pośrednictwem  komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • wejście do Urzędu dla interesantów  - wyłącznie przez wejście główne w budynku A.

Informujemy, że pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pracują w godzinach pracy Urzędu.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Dziękuję za wyrozumiałość

Wojewoda Świętokrzyski
Zbigniew Koniusz

Lista numerów telefonów do sekretariatów poszczególnych wydziałów ŚUW