Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Konferencja w sprawie sytuacji w świętokrzyskiej oświacie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.04.2020

Konferencja w sprawie sytuacji w świętokrzyskiej oświacie

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik zorganizowali briefing, który poświęcony został aktualnej sytuacji w oświacie. Spotkanie z mediami odbyło się przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W swoim wystąpieniu wojewoda Zbigniew Koniusz podziękował maturzystom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowania do egzaminu dojrzałości oraz podkreślił, że egzamin ten w tym roku odbędzie się na dwóch płaszczyznach, ponieważ zdawany będzie w zakresie posiadanej wiedzy oraz w wymiarze obywatelskim. - Dziękuję wam za to, że maturę z postaw proobywatelskich już zdaliście na szóstkę - wszystkich wprowadzonych zasad, w tym choćby ograniczeń w przemieszczaniu się, świętokrzyska młodzież przestrzega w stu procentach – zauważył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak podkreślił świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, rady klasyfikacyjne w nieco innej formie, bo online, odbyły się, bądź niebawem się odbędą. - Nie ma zagrożenia, że w którejkolwiek ze szkół nie będzie końcowej klasyfikacji. Sposób rozdania świadectw ukończenia szkoły pozostaje w gestii dyrektora szkoły. Powinien to zorganizować tak, by odbiór świadectw był bezpieczny. Nie jest zakazane, by pojedyncze osoby zgłosiły się po nie do szkoły. Można również świadectwo zeskanować i wysłać do ucznia – mówił Kazimierz Mądzik.

Kurator zaznaczył także, że nie odbędą się tradycyjne zakończenia roku w formie spotkań wszystkich uczniów.

W kwestii matur Kazimierz Mądzik poinformował, że w tym roku, wyjątkowo, matury nie rozpoczną się 4 maja. Decyzje w tej sprawie niebawem zapadną na szczeblu ministerialnym - Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski chciałby, aby egzaminy ósmoklasisty i matury odbyły się w bezpiecznej formie – być może w drugiej połowie czerwca – zauważył kurator.

Kazimierz Mądzik zaznaczył także, że zmieniony zostanie harmonogram rekrutacji do szkół średnich, ale również sposób przeprowadzania naboru na uczelnie, ponieważ terminy otrzymania świadectw maturalnych ulegną przesunięciu. Zmiany w kalendarzu roku szkolnego nie są planowane - zakończy się on zgodnie z planem. Jak podkreślał Kazimierz Mądzik, trudno jednak powiedzieć, kiedy uczniowie wrócą do szkół i czy nastąpi to jeszcze przed końcem roku szkolnego. - Kwestią otwartą pozostają wakacje, choć na pewno nie będą takie, jak zawsze – to wszystko zależy od rekomendacji Ministra Zdrowia – mówił kurator.