INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie dla świętokrzyskich rolników - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.04.2020

Wsparcie dla świętokrzyskich rolników

O powołaniu Zespołu do spraw Rozwoju Wsi, który zajmował się będzie wspieraniem działalności rolniczej w naszym regionie, poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Do zadań zespołu należeć będzie realizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego. Zespół zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.

Powołany zarządzeniem wojewody zespół doradczy zaangażowany będzie ponadto w sprawy rozwiązań pomocowych dla gospodarstw dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, analizy zagrożeń związanych z negatywnymi skutkami zjawisk pogodowych, jakie w ostatnich latach wystąpiły na terenie województwa świętokrzyskiego  - w tym przede wszystkim dotkliwej dla świętokrzyskich rolników suszy rolniczej, która w 2020 r., ze względu na dotychczasowe warunki pogodowe, również może wystąpić.

Do zespołu powołano m.in. przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych oraz rolników. W gronie tym znaleźli się m.in. dyrektor świętokrzyskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz dyrektor oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz stałych członków zespołu, w jego pracach uczestniczyć będą również eksperci w poszczególnych dziedzinach.

- W skład zespołu wchodzi szacowne gremium, od rolniczych związków zawodowych poprzez agencje związane z rolnictwem, które ma za zadanie doradzać wojewodzie we wszelkich sprawach związanych z wsią. Jest to gremium bardzo istotne. Mimo że od dłuższego czasu zmagamy się z koronawirusem, nie możemy zapominać również o problemach innego rodzaju. Obecnie przewidujemy pewne problemy związane z suszą, która może nam zagrażać – mówił wojewoda.

Na czele zespołu stanął Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a w skład prezydium wchodzą także radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Robert Wzorek, który jest także pełnomocnikiem wojewody ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych.