INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Spotkanie z medykami - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.04.2020

Spotkanie z medykami

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie na temat zabezpieczenia kadrowego i organizacji pracy w warunkach epidemii w służbie zdrowia. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

W naradzie udział wzięli konsultanci wojewódzcy do spraw epidemiologii dr Jerzy Staszczyk oraz chorób zakaźnych dr Paweł Pabian. Środowisko pielęgniarskie reprezentowała Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Mikołajczyk.

Podczas spotkania omówiono między innymi konieczność  podjęcia działań w celu zwiększenia ilości specjalistycznych kadr medycyny zakaźnej oraz stworzenia systemu zachęt finansowych dla podejmujących kształcenie i pracę.

Wskazano również na konieczność uregulowania statusu pielęgniarek pracujących w DPS-ach.

Podniesiono również kwestię ewentualnego zaangażowania wojska w zbudowanie systemu zasobów medycznych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni).