INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Mosty dla Regionów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.05.2020

Mosty dla Regionów

Ponad 680 tysięcy złotych rządowego dofinansowania otrzymał samorząd województwa świętokrzyskiego w ramach programu Mosty dla Regionów. Promesę przekazał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej między Tychowem Starym i Starachowicami, wraz z budową obwodnicy Starachowic i budową przeprawy mostowej na rzece Kamiennej. Całkowita wartość zadania to 855.096 zł, a dofinansowanie w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów wynosi 684 076,80 zł.

Głównym celem programu Mosty dla Regionów jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Mogą one powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Zadaniem programu jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa.

Rządową promesę wojewoda wręczył marszałkowi województwa Andrzejowi Bętkowskiemu, a w spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyli także poseł Krzysztof Lipiec, przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś oraz członek zarządu województwa Tomasz Jamka.