INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Pierwsze posiedzenie zespołu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.05.2020

Pierwsze posiedzenie zespołu

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Wsi odbyło się w urzędzie wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Doradczy zespół, który zajmował się będzie wspieraniem działalności rolniczej w regionie świętokrzyskim, został powołany zarządzeniem wojewody. Do jego głównych zadań należy realizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych czy zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji. Zespół zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.

Zespół do spraw Rozwoju Wsi liczy dwudziestu stałych członków – są to m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych oraz związanych z rolnictwem, samorządowcy, reprezentanci związków zawodowych. - Zespół, który dzisiaj tworzymy, musi skoncentrować się na kilku elementach. Są to bieżące problemy wsi, sprawy dotyczące rozwoju wsi i wszystko to, co wieś może dotknąć -  czyli choćby wszelkie niekorzystne zjawiska, a tych w ostatnich latach natura nam nie szczędzi. W związku z tym bardzo liczę, że w tak szacownym gremium będziemy w stanie wypracować skuteczne rozwiązania i metody pracy – mówił Zbigniew Koniusz.

Wojewoda wręczył członkom zespołu akty powołania, a podczas pierwszego posiedzenia dyskutowano nad ramowym programem działania.

Przewodniczącym zespołu jest wojewoda Zbigniew Koniusz, a w skład prezydium wchodzą także radny sejmiku województwa Artur Konarski oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Robert Wzorek.