OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Spotkanie w sprawie pogorzeliska w Nowinach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.05.2020

Spotkanie w sprawie pogorzeliska w Nowinach

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działań zmierzających do zabezpieczenia pogorzeliska po pożarze na składowisku odpadów niebezpiecznych w Nowinach. Inicjatorem spotkania był wojewoda Zbigniew Koniusz.

W rozmowach uczestniczyli starosta kielecki Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban wraz z przedstawicielami wydziałów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska Witold Bruzda oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Aldona Sobolak. Z ramienia urzędu wojewódzkiego w rozmowach wzięli udział dyrektor generalny Marcin Bęben oraz dyrektor wydziału prawnego Anna Jaworska – Dąbrowska. Zarząd sejmiku województwa reprezentował przewodniczący Andrzej Pruś.

Wojewoda poinformował zebranych o wizycie w ministerstwie klimatu. Tematem spotkania, którego inicjatorem był poseł Krzysztof Lipiec były rozmowy na temat finansowego wsparcia ze strony rządu w ramach zadania rekultywacji terenu. Realizacja tego zadania spoczywa na samorządzie powiatu kieleckiego.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie informacji na temat przebiegu aktualnych prac na pogorzelisku. Polegają one na zabezpieczeniu i przygotowaniu materiałów niebezpiecznych do utylizacji. Zgodnie z założeniami maja się one zakończyć w ciągu dziesięciu dni.

Po tym terminie planowane  jest kolejne spotkanie w celu ustalenia szczegółów dalszych działań.