INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nowi konsultanci w ochronie zdrowia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.05.2020

Nowi konsultanci w ochronie zdrowia

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył nominacje – akty powołania dla konsultantów wojewódzkich.

Nowi konsultanci zostali powołani w kilku dziedzinach: dr n. med. Grzegorz Świercz – endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, dr n. med. Jacek Bicki –transplantologia kliniczna oraz mgr Małgorzata Kryczka w dziedzinie pielegniarstwa opieki paliatywnej.

Konsultanci wojewódzcy w w/w dziedzinach zostali powołania na 5-letnią kadencję sprawowania funkcji konsultanta wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego.

Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego. Celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.