Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nominacje dla specjalistów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.05.2020

Nominacje dla specjalistów

Akty powołania dla konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ochrony zdrowia wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Konsultantem do spraw endokrynologii i diabetologii dziecięcej została lek. med. Elżbieta Skotarczyk-Kowalska. Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski otrzymał nominację na konsultanta do spraw hematologii, a dr n. med. Tadeusz Mierzwa - do spraw otorynolaryngologii.

Specjaliści zostali powołani na pięcioletnią kadencję. Konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Powołuje ich wojewoda w porozumieniu z szefem resortu zdrowia.