Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Międzynarodowy Dzień Rodzin - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.05.2020

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Życzenia od Wojewody Świętokrzyskiego

Rodzina to pierwsza nauczycielka życia. Tworzy poczucie bezpieczeństwa i buduje fundamentalne zasady wychowania. Dzięki niej kształtują się właściwe postawy i wzorce osobowe, które tak bardzo potrzebne są dzieciom.

Troska o rodzinę i zapewnienie jej właściwych warunków życia to rzecz najważniejsza. Dlatego tak istotne jest kultywowanie pięknych wartości rodzinnych oraz promowanie rodziny jako środowiska wsparcia dla młodych ludzi, a także tworzenia więzi międzypokoleniowych opartych na zasadach wzajemnego szacunku. „Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat” - napisał Jan Paweł II w „Liście do rodzin”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzę Państwu wiele zdrowia, miłości i ciepła ze strony najbliższych, a także wytrwałości i optymizmu w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski