Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewoda o współpracy z WOT w czasie pandemii - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.05.2020

Wojewoda o współpracy z WOT w czasie pandemii

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z płk Grzegorzem Motakiem, dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która aktywnie uczestniczy w walce z epidemią koronawirusa. Spotkanie odbyło się przed Domem Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach – kolejną placówką, w której żołnierze WOT pobierają wymazy do badań w kierunku koronawirusa.

- Dzięki tym działaniom mamy bezpośredni wgląd w sytuację epidemiologiczną we wrażliwych sektorach, którymi są domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze – mówił wojewoda.  Zwrócił również uwagę na profesjonalizm oraz bardzo dobrą postawę i zaangażowanie żołnierzy w walce z pandemią w regionie świętokrzyskim.

- Od początku epidemii Wojska Obrony Terytorialnej współpracują ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, realizując w znakomity sposób wiele zadań – to m.in. przekazywanie transportów środków ochrony osobistej czy środków dezynfekujących. Ostatnio bardzo znacząca jest również pomoc w pobieraniu wymazów – zauważył Zbigniew Koniusz.