Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie epidemii - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.05.2020

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie epidemii

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przewodził obradom Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyka spotkania poświęcona została ocenie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z walką z pandemią w województwie świętokrzyskim. Sytuację określono jako stabilną.