Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Konferencja wojewody i marszałka - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
25.05.2020

Konferencja wojewody i marszałka

Podczas wspólnej wideokonferencji wojewody i marszałka zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, wojewoda Zbigniew Koniusz poinformował o możliwościach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego w ramach tarczy antykryzysowej.

Tarcza to wieloetapowe wsparcie dla przedsiębiorców. Pozwala między innymi na udzielanie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędy pracy w województwie dysponują kwotą około 15 milionów, którą przeznaczają na realizację tego rodzaju pożyczek dla przedsiębiorców. Kwota pożyczki może wynieść do 5 tysięcy złotych. Przedsiębiorca może również starać się o jej umorzenie.

Wojewoda poinformował również, iż wsparcia finansowego przedsiębiorcom udziela także Bank Gospodarstwa Krajowego, który na ten cel w województwie świętokrzyskim przeznaczył prawie 140 milionów. W tym momencie realizuje zabezpieczenia finansowe dla 251 przedsiębiorców.

Jak podsumował wojewoda - Przedstawione programy pomocowe są komplementarne. W znakomity sposób zabezpieczają wszystkie potrzeby przedsiębiorców.

O wsparciu płynącym z samorządu województwa dla przedsiębiorców poinformował marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Podczas konferencji wojewoda poruszył także temat Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który uruchomiono w 2019 roku. Jego zadaniem jest ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego.

- W poprzednim naborze była to 1 złotówka dopłaty do kilometra – obecnie dopłata ta jest na poziomie 3 złotych. To ogromny zastrzyk. Dla województwa świętokrzyskiego przeznaczone jest 7% całego funduszu - stanowi to kwotę 55,5 miliona złotych – poinformował wojewoda, apelując o zaangażowanie samorządów w tworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców połączeń komunikacyjnych.