Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Otwarcie drogi w Nidzie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
26.05.2020

Otwarcie drogi w Nidzie

Wojewoda Zbigniew Koniusz uczestniczył w otwarciu drogi w miejscowości Nida. Remont drogi został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przeprowadzonych robót na drodze powiatowej numer 384 T wykonano 811 metrów długości nawierzchni wraz z jej poszerzeniem oraz budową chodnika o szerokości 2 metrów na całym odcinku.

Całkowity koszt inwestycji to 571 tysięcy z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło 80% kosztów inwestycji.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.